Uchwała dot. śmiertelnego upadku motolotni Hazard 15S SP-MGKO w miejscowości Koniecwałd k/Sztumu 625/10

Data zdarzenia: 
2 July, 2010 - 16:50

Lokalizacja

Poland
53° 56' 45.5856" N, 19° 1' 39.2484" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 625/10

Miejsce zdarzenia: Koniecwałd k/Sztumu
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia Hazard 15S
Znaki rejestracyjne: SP-MGKO

Przyczynami wypadku lotniczego było:
1. Dokonanie zmian konstrukcyjnych skrzydła motolotni, powodujących zmniejszenie
stateczności poprzecznej;
2. Wykonanie lotu przy ciężarze startowym przekraczającym maksymalny ciężar startowy;
3. Uruchomienie spadochronowego systemu ratunkowego bez uprzedniego wyłączenia silnika.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
− Występowanie turbulencji termicznej powietrza;
− Wykonywanie przez pilota lotu pod wpływem alkoholu.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania zdarzenia materiałami nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

Komentarz Komisji:
W przypadku, kiedy spadochronowy system ratunkowy montowany jest przed śmigłem statku
powietrznego, właściciele i użytkownicy takich statków powietrznych, przy zachowaniu
wymagań technicznych, powinni rozważyć zabudowanie uchwytu odpalania systemu
sprzężonego z wyłącznikiem zapłonu silnika.

ZałącznikWielkość
2010_625_U.pdf60.46 KB
comments powered by Disqus