Przyzimienie na jedno koło samolotu Zlin 526F SP-EMS i zahaczenie końcówką skrzydła o ziemię 93/06

Data zdarzenia: 
10 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 31' 21.1008" N, 18° 51' 7.5168" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 93/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Grudziądz - Lisie Kąty (EPGI)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Zlin 526F
Znaki rejestracyjne: SP-EMS

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu był brak reakcji pilota na podmuch bocznego wiatru oraz nie utrzymanie
równowagi poprzecznej w fazie wytrzymania co doprowadziło do przyziemienia na jedno koło
i zahaczenie końcówką lewego skrzydła o ziemię.

Zalecenia profilaktyczne:
Zastosowane środki profilaktyczne:
Zalecono wykonanie przez pilota biorącego udział w zdarzeniu co najmniej sześciu lądowań
kontrolnych z instruktorem na samolocie Zlin 526F przy bocznym wietrze.
W przypadku dłuższych przerw w lotach innych pilotów na samolocie Zlin 526F wykonać przed
lotami samodzielnymi co najmniej jedno lądowanie z instruktorem.

Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:
Podczas szkolenia i przeszkalania na samolocie Zlin 526F zwracać szczególną uwagę na
poprawianie zwisów przy lądowaniu i na sposoby lądowania z bocznym wiatrem.

comments powered by Disqus