Nieprawidłowości w przygotowaniu do lotu i start z otwartą kabiną przez studenta-pilota na samolocie PZL-110 Koliber 118/05

Data zdarzenia: 
13 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 6' 34.1028" N, 22° 2' 0.0204" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 118/05

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rzeszów - Jasionki (EPRZ)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot PZL-110 Koliber
Znaki rejestracyjne: SP-TKB

Przyczyna incydentu:
1. Nieskuteczne wykonanie przez pilota procedury sprawdzenia kabiny przed startem
2. Niezastosowanie się pilota do procedury zalecającej przerwanie startu po stwierdzeniu,
że osłona kabiny jest otwarta

Zalecenia profilaktyczne:
- Podczas dalszego szkolenia studenta-pilota zwrócić uwagę na jego postępy w szkoleniu oraz
predyspozycje do zawodu wymagającego pracy w sytuacjach stresowych.
- Opis incydentu wykorzystać w prowadzonych szkoleniach teoretycznych z zakresu procedur
operacyjnych oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

ZałącznikWielkość
2005_118_U.pdf61.54 KB
comments powered by Disqus