Uchwała dot. poważnego incydentu niebezpiecznego zbliżenia śmigłowca Aerospatiale AS-350 F-GECM i samolotu BAe Avro RJ85 D-AVRB w TMA lotniska EPWR 404/07

Data zdarzenia: 
13 September, 2007 - 15:41

Lokalizacja

Poland
51° 5' 12.5232" N, 16° 29' 6.5652" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 404/07

Miejsce zdarzenia: za zachód od punktu nawigacyjnego GIGAL, TMA lotniska Wrocław - Strachowice (EPWR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Aerospatiale AS350BA / samolot BAe Avro RJ85
Znaki rejestracyjne: F-GECM / D-AVRB

Przyczynami poważnego incydentu były:
1. Brak obserwacji przez pilota śmigłowca bezpośredniego otoczenia w czasie wykonywania lotu
według przepisów VFR, które doprowadziło do przelotu śmigłowca w bezpośrednim sąsiedztwie
rejonu kontrolowanego lotniska TMA EPWR i niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu.
2. Nie nawiązanie przez pilota śmigłowca łączności z organem kontroli ruchu lotniczego lotniska
EPWR czasie wykonywania lotu w bliskim sąsiedztwie przestrzeni kontrolowanej w celu
nastawienia wysokościomierza
3. Niezastosowanie przez pilota śmigłowca procedury używania transponderów radaru wtórnego
nakładającej obowiązek włączania posiadanego na pokładzie transpondera (kod A7000) niezależnie
od przestrzeni, w której wykonywany jest lot.
4. Niedotrzymanie przez pilota warunków otrzymanej zgody od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
na wykonywanie lotów nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazującej składania planów lotu
na wszystkie wykonywane operacje.
5. Wydanie przez kontrolera ruchu lotniczego TWR EPWR zezwolenia kontroli ruchu lotniczego dla
załogi samolotu RJ85, które nie zawierało nakazu przecięcia FL100 w przestrzeni TMA EPWR.

Zalecenia profilaktyczne:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
1. Wprowadzenie do INOP TWR EPWR (oraz innych organów działających w podobnych strukturach
przestrzeni) wymogu stosowania frazeologii: „przetnij granicę TMA powyżej FL 100”.
Urząd Lotnictwa Cywilnego
2. Rozważyć wprowadzenie przepisu dla lotów samolotów i śmigłowców wykonujących według
przepisów VFR w przestrzeni klasy „G” powyżej wysokości bezwzględnej 6500 stóp/2000 m
AMSL zobowiązującego pilotów do składania planu lotu i/lub utrzymywania łączności z
właściwym terytorialnie sektorem Służby Informacji Powietrznej.
Władze lotnicze Republiki Francuskiej.
3. Zwrócić uwagę pilotom Trans Helicopter Service na obowiązek zapoznania się i stosowania
przepisów lotniczych obowiązujących w przestrzeni powietrznej innych państw oraz przestrzegania
warunków wydanych zezwoleń.

ZałącznikWielkość
2007_404_U.pdf74.62 KB
comments powered by Disqus