Naruszenie drogi startowej

Naruszenie przez pojazd firmy geodezyjnej bezpieczeństwa na drodze startowej 154/05

Data zdarzenia: 
23 July, 2005 - 10:26

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 154/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Świadome zlekceważenie przez pracownika firmy geodezyjnej zasad poruszania si ę w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Zastosować procedury konwojowania przez przeszkolony personel poruszania się po części operacyjnej lotniska samochodów zabezpieczających przedsięwzięcia odbywające się na lotnisku.

Naruszenie bezpieczeństwa drogi startowej przez pracownika ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi 141/05

Data zdarzenia: 
21 July, 2005 - 06:13

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 141/05

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Niewystarczająca znajomość przez pracownika ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi „Instrukcji ruchu pojazdów i pieszych w Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie”.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Przeprowadzić szkolenie uzupełniające dla pracownika ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi dotyczące „Instrukcji ruchu pojazdów i pieszych w Porcie Lotniczym Warszawa.

Naruszenie bezpieczeństwa na drodze startowej przez samochody 79/05

Data zdarzenia: 
10 May, 2005 - 16:46

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 79/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Niewłaściwa organizacja ruchu kołowego w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zastosować procedury konwojowania przez przeszkolony personel poruszania się po części operacyjnej lotniska samochodów zabezpieczających przedsięwzięcia odbywające się na lotnisku.

Naruszenie bezpieczeństwa na drodze startowej przez samochody 77/05

Data zdarzenia: 
10 May, 2005 - 16:33

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 77/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Niewłaściwa organizacja ruchu kołowego w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zastosować procedury konwojowania przez przeszkolony personel poruszania si ę po części operacyjnej lotniska samochodów zabezpieczających przedsięwzięcia odbywające się na lotnisku.

Naruszenie przez personel jednostki wojskowej bezpieczeństwa na drodze startowej 76/05

Data zdarzenia: 
9 May, 2005 - 09:10

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 76/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Samowolne wejście i przebywanie bez zezwolenia personelu jednostki wojskowej w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zdarzenie omówić z personelem 3 Bazy Lotniczej, przypominając o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa panujących na lotnisku.

Naruszenie bezpieczeństwa na drodze startowej przez pojazd Straży Granicznej 75/05

Data zdarzenia: 
12 May, 2005 - 08:20

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 75/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Brak przeszkolenia personelu Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w zakresie zasad poruszania się w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Nie dopuszczać do wykonywania obowiązków służbowych w strefie chronionej drogi startowej przez nieprzeszkolony w tym zakresie personel.

Naruszenie przez sarny bezpieczeństwa na drodze startowej 61/05

Data zdarzenia: 
28 April, 2005 - 22:04

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 61/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Brak właściwego wygrodzenia terenu administracyjnego lotniska czego wynikiem była obecność zwierząt na lotnisku.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wykonanie wygrodzenia części administrowanej przez Port Lotniczy.
2. Wykonywać każdorazowo sprawdzanie drogi startowej przed startem i lądowaniem statków powietrznych.

Naruszenie przez dwa psy bezpieczeństwa na drodze startowej 44/05

Data zdarzenia: 
2 April, 2005 - 13:38

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 44/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: brak
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu:
Obecność dwóch psów w okolicy drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wykonanie wygrodzenia części administrowanej przez Port Lotniczy.
2. Wykonywać każdorazowo sprawdzanie drogi startowej przed startem i lądowaniem statków powietrznych.

Naruszenie bezpieczeństwa drogi startowej przez samolot ATR 72 28/05

Data zdarzenia: 
16 December, 2005 - 19:33

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 28/05

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR 72
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu:
Nie zastosowanie się przez załogę samolotu do zezwolenia organu służby ruchu lotniczego lotniska EPWA.
Okolicznością sprzyjającą była zmiana konfiguracji pola manewrowego lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Analizować bezpośrednio przed lotem aktualną konfigurację pola manewrowego lotniska.
2. Omówić zdarzenie z pilotami.

Naruszenie przez sarny bezpieczeństwa na drodze startowej 4/05

Data zdarzenia: 
10 January, 2005 - 11:50

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 4/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław - Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: brak
Znaki rejestracyjne: brak

Przyczyna incydentu: Obecność zwierząt łownych na lotnisku.
Zalecenia profilaktyczne:
1. Wykonanie wygrodzenia części administrowanej przez Port Lotniczy.
2. Wykonywać każdorazowo sprawdzanie drogi startowej przed startem i lądowaniem statków powietrznych.