Naruszenie drogi startowej

Obecność zwierzyny łownej na polu manewrowym 229/06

Data zdarzenia: 
3 August, 2006 - 22:20

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 229/06

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak

Naruszenie przez kierującego pojazdem drogi startowej lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA) 28/09

Data zdarzenia: 
19 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 28/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okecie (EPWA)
Państwo: Polska

Naruszenie bez zezwolenia drogi startowej lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA) przez pojazd 27/09

Data zdarzenia: 
19 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 27/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Zderzenie z ptakiem podczas dobiegu samolotu Jetstream 32 SP-KWD 180/06

Data zdarzenia: 
13 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 180/06

Miejsce zdarzenia: Poznań-Ławica
Państwo: Polska

Przrwanie operacji startu samolotu ATR-72/200 SP-LFE przez służby odnieżania lotniska 95/10

Data zdarzenia: 
29 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 95/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska