Naruszenie drogi startowej

Obecność zwierząt na lotnisku 50/06

Data zdarzenia: 
28 March, 2006 - 16:17

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 50/06

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak

Obecność zwierząt na lotnisku 49/06

Data zdarzenia: 
15 March, 2006 - 09:12

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 49/06

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak

Obecność zwierząt na drodze startowej samolotu AN-28 26/06

Data zdarzenia: 
16 February, 2006 - 13:26

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 26/06

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot AN-28

Obecność ptaków na drodze startowej samolotu ATR 42-500 SP-EDA 942/08

Data zdarzenia: 
20 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 942/08

Miejsce zdarzenia: Szczecin Goleniów
Państwo: Polska

Obecność zwierzęcia na drodze startowej podczas lądowania samolotu PZL-M20 „Mewa” SP-TUB 162/08

Data zdarzenia: 
8 April, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 162/08

Miejsce zdarzenia: Mielec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot PZL-M20 „Mewa”

Przejazd rowerzysty przez drogę startową bez otrzymania zezwolenia 32/08

Data zdarzenia: 
24 January, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 32/08

Miejsce zdarzenia: Bydgoszcz-Szwederowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak

Obecność ptaków w rejonie drogi startowej samolotu Airbus 320 HA-LPD 903/08

Data zdarzenia: 
2 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 903/08

Miejsce zdarzenia: Gdańsk
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Airbus 320
Znaki rejestracyjne: HA-LPD

Przyczyna incydentu:
Obecność ptaków w rejonie drogi startowej, co spowodowało zderzenie samolotu z ptakiem podczas startu.

Zalecenia profilaktyczne:

Obecność stada ptaków w rejonie drogi startowej samolotu E-170 SP-LDK 898/08

Data zdarzenia: 
1 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 898/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot E-170
Znaki rejestracyjne: SP-LDK

Przyczyna incydentu:
Obecność stada ptaków znajdujących się w rejonie drogi startowej w wyniku mało skutecznych metod ich odstraszania.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne tj. wzmożenie kontroli przez sokolnika i stosowanie bardziej skutecznych metod odstraszania ptaków.