CROSSFIRE

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem Crossfire 139 1632/18

Data zdarzenia: 
17 June, 2018 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek spadochronowy posiadający 6270 skoków wykonywał skok z wysokości 4000 metrów (37 skok w bieżącym roku).

Jednoczesne otwarcie czaszy głównej i zapasowej podczas skoku ze spadochronem Crossfire2 99 657/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (2208 skoków) posiadający uprawnienie instruktora AFF wykonywał skok obserwując poczynania ucznia wykonującego 12 skok na zadanie II-6/szkolny.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Crossfire 119 2343/15

Data zdarzenia: 
31 October, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (1356 skoków) uczestniczył w skoku na zadanie RW-6.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Crossfire 109 1853/15

Data zdarzenia: 
29 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (613 skoków) wykonywał skok z wysokości 4000 m, filmując w czasie swobodnego spadania skok w tandemie. Spadochron (czaszę główną) otworzył na wysokości około 900 m.

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem Crossfire 129 964/15

Data zdarzenia: 
10 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek oddzielił się od pokładu samolotu na wysokości 1000 m. Po około 3 sek.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Crossfire2 119 593/15

Data zdarzenia: 
15 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (3186 skoków) wykonywał skok, jako instruktor AFF. Wykonywanie zadania w powietrzu i otwarcie czaszy głównej zastąpiło prawidłowo.

Awaryjne lądowanie skoczka podczas skoku ze spadochronem Crossfire2 99 1920/14

Data zdarzenia: 
25 October, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (3498 skoków) w czasie swobodnego spadania filmował skok tandemu. Spadochron otworzył na wysokości około 900 m.

Awaryjne lądowanie skoczka podczas skoku ze spadochronem Crossfire 139 1921/14

Data zdarzenia: 
25 October, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (428 skoków) w czasie swobodnego spadania filmował skok tandemu. Spadochron otworzył na wysokości około 900 m. W początkowej fazie proces otwarcia przebiegał prawidłowo.