Utrata łączności

Usterka łączności pomiędzy kontrolerami ruchu statków powietrznych przyczyną braku zapewnienia separacji pomiędzy lecącymi samolotami 1555/13

Data zdarzenia: 
28 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Wystąpienie, z przyczyn technicznych, trudności w zapewnieniu prawidłowej koordynacji kolizyjnego ruchu statków powietrznych pomiędzy ACC Warszawa i ACC Kaliningrad w rejonie punktu nawigacyj

Utrata łączności podczas lotu szkolnego samolotu Socata TB-9 853/14

Data zdarzenia: 
12 June, 2014 - 20:20

Opis: Do zdarzenia doszło podczas lotu szkolnego wykonywanego w rejonie TMA EPRZ, na wysokości poniżej przestrzeni kontrolowanej przy monitorowaniu częstotliwości TWR lotniska.

Utrata łączności radiowej z samolotem Airbus 321 podczas lotu 1469/13

Data zdarzenia: 
12 September, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Samolot Airbus 321 wykonywał lot na trasie LTBA-EDDT po punktach KELEL-GOVEN. Podczas przekazywania kontroli z ACC LKIB na APP EPKK nad punktem KELEL o godz.

Utrata kontroli nad modelem samolotu 626/12

Data zdarzenia: 
10 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas imprezy modelarskiej na terenie lotniska aeroklubu w trakcie jednego z pokazów modeli latających sterowanych radiowo, osoba sterująca modelem utraciła nad nim kontrolę w wyniku czego