Śmiertelne obrażenia pilota motolotni SP-MZSK po przeciągnięciu i upadku na ziemię 746/09

Data zdarzenia: 
10 September, 2009 - 07:55

Lokalizacja

Poland
53° 23' 32.6004" N, 14° 38' 11.5296" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 746/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Dąbie (EPSD)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia
Znaki rejestracyjne: SP-MZSK

Przyczyna wypadku:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku lotniczego było wykonanie na małej
wysokości głębokiego zakrętu bez zabezpieczenia odpowiedniej prędkości, co doprowadziło
do przeciągnięcia motolotni z jednoczesnym ześlizgiem na skrzydło i zderzenia z drzewem,
a następnie z ziemią.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu wypadku lotniczego było prawdopodobnie niewielkie
doświadczenie pilotującego motolotnię i długa przerwa w wykonywaniu lotów.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zakończeniu badania zdarzenia nie
zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2009_746_U.pdf57.82 KB
comments powered by Disqus