Wypadek samolotu ultralekkiego CTSW D-MAGU po utracie kierunku w trakcie dobiegu 249/08

Data zdarzenia: 
12 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 0' 8.5032" N, 21° 0' 9.7776" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 249/08

Miejsce zdarzenia: Tarnów
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ultralekki CTSW
Znaki rejestracyjne: D-MAGU

Przyczyna incydentu:
1. Niewłaściwa ocena przez pilota lokalnych warunków meteorologicznych.
2. Spóźniona reakcja pilota na utratę kierunku w końcowej fazie lądowania,
a szczególnie na dobiegu.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku były niewielkie doświadczenie
i umiejętności pilota oraz długa przerwa w lotach.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zaleca aby zarządzający terenem
wykorzystywanym w Tarnowie dla celów startów i lądowań zamontował na obiekcie,
na odpowiednio wysokim maszcie, lotniskowy wskaźnik wiatru.

Komentarz:
Pole wzlotów w Tarnowie wykorzystywane dla celów startów i lądowań ma specyficzne
położenie terenowe. Jest osłonięte ze wszystkich stron, co wymusza duży kąt toru lotu zarówno
podczas startu jak i lądowania, a także powoduje wytłumienie poziomych ruchów powietrza
w warstwie przyziemnej. Nie uwzględnienie tej specyfiki było już w przeszłości przyczyną
wypadku na tym miejscu (PKBWL – Zdarzenie 224/07). Wg oceny pilotów korzystających z tego
terenu, użytkowe pole wzlotów jest bardzo krótkie i wymaga wysokich umiejętności pilotażowych.

ZałącznikWielkość
2008_249_U.pdf67.48 KB
comments powered by Disqus