Solo

Solo 250

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Solo 210 653/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek spadochronowy (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem klasy wyszkolenia „D”) wykonywała swój 1022 skok w życiu, a 15 po wznowieniu się po 23 letniej przerwie i 1 w 2016 r.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Solo 270 652/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (1097 skoków, licencja kategorii „D” wydana przez Royal Netherlands Aeronautical Association) wykonywał skok z samolotu Cessna 206, z wysokości 3000 m. Po wykonaniu 30 s.

Awaryjne lądowanie skoczka ze spadochronem Solo 250 na lotnisku w Kazimierzu Biskupim 946/14

Data zdarzenia: 
28 June, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał 49 skok w życiu. Po otwarciu spadochronu, na wysokości 1000 m stwierdził przerzucenie linki przez czaszę (tzw. kalafior).