Wprowadzenie śmigłowca Mi-2 SP-SGN w stan przeciągnięcia i twarde przyziemienie 675/08

Data zdarzenia: 
11 September, 2008 - 11:35

Lokalizacja

Poland
53° 46' 7.3416" N, 14° 51' 41.7024" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 675/08

Miejsce zdarzenia: lądowisko Rokita k/Przybiernowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Mi-2
Znaki rejestracyjne: SP-SGN

Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku był:
Błąd w technice pilotowania, polegający na wprowadzeniu obciążonego śmigłowca w stan
przeciągnięcia wirnika nośnego wskutek zbyt brutalnego posługiwania się organami
sterowania podczas przemieszczania nad powierzchnią lądowiska, przy niesprzyjających
warunkach meteorologicznych

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w
trakcie badania zdarzenia materiałami, zaproponowała Przedsiębiorstwu następujące
przedsięwzięcia profilaktyczne:
Zalecić przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia z pilotami śmigłowców,
w zakresie wykorzystania właściwości lotnych śmigłowca Mi-2, uwzględniając w tym technikę
pilotowania w dynamicznych stanach lotu, szczególnie podczas budowy manewru do
lądowania, w celu zapobiegania wprowadzenia śmigłowca na krytyczne parametry lotu
i przeciągnięcie wirnika nośnego z uwzględnieniem szybko zmieniających się warunków
atmosferycznych.

ZałącznikWielkość
2008_675_U.pdf65.17 KB
comments powered by Disqus