Uchwała o odstąpieniu od badania śmiertelnego wypadku samolotu Morane-Sauliner Rallye MS.880B SP-CEL 652/09

Data zdarzenia: 
14 August, 2009 - 14:30

Lokalizacja

Poland
49° 33' 58.5072" N, 21° 41' 35.1024" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 652/09

Miejsce zdarzenia: Zboiska k/Dukli
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Morane-Sauliner Rallye MS.880B
Znaki rejestracyjne: SP-CEL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła:
Odstąpić od badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 3 lipca, 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.).

„W przypadku stwierdzenia, że: […]
1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną,
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie
z obowiązującymi przepisami,[…]
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego,
powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów
karnych.”

ZałącznikWielkość
2009_652_U.pdf82.65 KB
comments powered by Disqus