Naruszenie przez skoczka spadochronowego drogi startowej podczas podejścia do lądowania samolotu Cessn 172 SP-KAP 316/09

Data zdarzenia: 
24 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 43' 12.8892" N, 19° 23' 51.2304" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 316/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 172 / spadochron
Znaki rejestracyjne: SP-KAP / -

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu była niewłaściwa obserwacja wzrokowa prowadzona przez
kontrolera TWR lotniska EPLL drogi startowej w użyciu, co spowodowało wydanie
zezwolenia na lądowanie samolotu w pomimo, że na drodze startowej przebywał uczeń-
skoczek spadochronowy.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego była niedostateczna świadomość
sytuacyjna kierującego skokami, który poinformował kontrolera TWR o zwolnieniu przez
jednego ze skoczków drogi startowej w czasie, gdy inny skoczek zmierzał w kierunku drogi
startowej w użyciu lub już się na niej znajdował. Spowodowało to przekazanie kontrolerowi
nieprecyzyjnej informacji o zwolnieniu drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zdarzenie omówiono z instruktorami spadochronowymi Aeroklubu Łódzkiego i polecono im
zwracanie większej uwagi na skoczków, którzy po wylądowaniu idą do kwadratu
spadochronowego i udzielanie kontrolerowi TWR precyzyjnych informacji.
2. Uczniom skoczkom i skoczkom spadochronowym polecono, aby po wykonaniu skoku nie
wkraczali na będącą w użyciu drogę startową.

Zaproponowane przez Port Lotniczy Łódź zalecenie profilaktyczne:
Zobowiązać Dyżurnego Operacyjnego Portu do monitorowania w czasie skoków
spadochronowych pola manewrowego (zwłaszcza po zrzucie skoczków), na okoliczność
pojawienia się na nim ludzi bądź pojazdów związanych z wykonywanymi skokami.

ZałącznikWielkość
2009_316_U.pdf64.03 KB
comments powered by Disqus