Obsługa naziemna

Dokowanie bez asysty koordynatorów ruchu naziemnego samolotu Boeing B-767 OY-SRK 118/08

Data zdarzenia: 
6 March, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 118/08

Miejsce zdarzenia: Katowice-Pyrzowice
Państwo: Polska

Bląd obsługi ciągnika i wózka handlingowego oraz uderzenie nim w samolot ATR 72-200 SP-LFC 909/08

Data zdarzenia: 
7 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 909/08

Miejsce zdarzenia: Wilno
Państwo: Litwa

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR 72-200
Znaki rejestracyjne: SP-LFC

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobne nieodpowiednie połączenie ciągnika i wózka oraz niezgodna z procedurą technika jazdy prowadzącego ciągnik.

Zalecenia profilaktyczne: Brak