Otwarcie czaszy spadochronu

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Spectre 190 1714/15

Data zdarzenia: 
16 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (252 skoki) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Podczas swobodnego spadania wykonywał filmowanie kamerą.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Pilot 188 1005/15

Data zdarzenia: 
13 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek wykonywał skok z 4000 m na zadanie RW-2. Na wysokości około 1000 m skoczek zainicjował otwarcie spadochronu głównego.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Super Raven 249-M b 1705/15

Data zdarzenia: 
15 August, 2015 - 08:05

 Opis: Skoczek (22 skoki) wykonywał skok z wysokości 1500 m. Po prawidłowym oddzieleniu się od samolotu zaczął niestabilnie spadać. Nie udało mu się uzyskać stabilnego spadania (tzw.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Ceyenne 150 1569/15

Data zdarzenia: 
1 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (107 skoków) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Do czasu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Voyager 240 1564/15

Data zdarzenia: 
1 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń skoczek (31 skoków) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Był to jego 7 skok z opóźnieniem dłuższym niż 30s.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem PD Student 280 1563/15

Data zdarzenia: 
1 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywał 20 skok w życiu, a drugi w dniu zdarzenia. Był to skok na zadanie SL-2 z wysokości 1200 m.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem tandem TM 365 1228/15

Data zdarzenia: 
3 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości 3000 m. W trakcie procesu napełniania się czaszy nastąpiło skręcenie linek.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem PD Student 280 1329/15

Data zdarzenia: 
5 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek (15 skoków) wykonywał skok z wysokości 1200 m, na zadanie SL-2. Był to drugi skok tego ucznia w dniu zdarzenia.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem tandem Sigma II 370 1400/15

Data zdarzenia: 
18 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (1507 skoków) wykonywał skok z pasażerem. Do czasu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo.