Otwarcie czaszy spadochronu

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem tandem Stealth 340 754/15

Data zdarzenia: 
16 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Para tandemowa oddzieliła się od pokładu samolotu Cessna 206 techniką „na ogon”.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Plexus 358 667/15

Data zdarzenia: 
8 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Para tandemowa oddzieliła się od pokładu samolotu i początkowo swobodne spadanie odbywało się plecami do nacierających strug powietrza, po czym w około 3 sekundzie układ pilot-pasażer p

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Spectre 170 2115/15

Data zdarzenia: 
25 September, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek posiadający świadectwo kwalifikacji z klasą wyszkolenia D (około 1150 skoków) wykonywał skok z wysokości 4000 m, filmując skok na spadochronie tandemowym.

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem Silhouette 170 851/16

Data zdarzenia: 
7 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (439 skoków) wykonywał skok na zadanie „track”. Do czasu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo.

Wykonanie procedury awaryjnej podczas skoku ze spadochronem Navigator 220 808/16

Data zdarzenia: 
2 May, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek (67 skoków) wykonywał skok egzaminacyjny do wydania świadectwa kwalifikacji z klasą wyszkolenia PJ(B).

Użycie zapasowej czaszy podczas skoku ze spadochronem tandem Plexus 358 792/16

Data zdarzenia: 
29 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek spadochronowy (3242 skoki) posiadający świadectwo kwalifikacji z klasą wyszkolenia PJ(D) i uprawnieniem TANDEM wykonywał skok z pasażerem.

Jednoczesne otwarcie czaszy głównej i zapasowej podczas skoku ze spadochronem Crossfire2 99 657/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (2208 skoków) posiadający uprawnienie instruktora AFF wykonywał skok obserwując poczynania ucznia wykonującego 12 skok na zadanie II-6/szkolny.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Solo 210 653/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek spadochronowy (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem klasy wyszkolenia „D”) wykonywała swój 1022 skok w życiu, a 15 po wznowieniu się po 23 letniej przerwie i 1 w 2016 r.