Otwarcie czaszy spadochronu

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem Cayenne 150 2078/14

Data zdarzenia: 
23 November, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (432 skoki) wykonywał tego dnia pierwszy skok. Z samolotu PZL 101 Gawron wyskoczył z wysokości około 1500 m.

Awaryjne lądowanie skoczka podczas skoku ze spadochronem Mars 330 1840/14

Data zdarzenia: 
11 October, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (19 skoków) wykonywał skok z wysokości 1200 m. Był to jego pierwszy skok z ręcznym otwarciem spadochronu. Oddzielenie od samolotu odbyło się prawidłowo.

Awaryjne lądowanie skoczka podczas skoku ze spadochronem Crossfire2 99 1920/14

Data zdarzenia: 
25 October, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (3498 skoków) w czasie swobodnego spadania filmował skok tandemu. Spadochron otworzył na wysokości około 900 m.

Awaryjne lądowanie skoczka podczas skoku ze spadochronem Crossfire 139 1921/14

Data zdarzenia: 
25 October, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (428 skoków) w czasie swobodnego spadania filmował skok tandemu. Spadochron otworzył na wysokości około 900 m. W początkowej fazie proces otwarcia przebiegał prawidłowo.

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem Pilot 168 w Chrcynnie 1742/14

Data zdarzenia: 
27 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (81 skoków) wykonywał skok z wysokości 4000 m na zadanie „solo”. Otwarcie spadochronu zainicjował na wysokości około 900 m.

Problemy z otwarciem czaszy głównej spadochronu Navigator 240 podczas skoku w Chrcynnie 1693/14

Data zdarzenia: 
20 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (12 skoków) wykonywała skok z wysokości około 4000 m. Po wykonaniu zadania w czasie swobodnego spadania, przystąpiła do otwarcia spadochronu.

Utrata kontroli ucznia-skoczka nad sylwetką w momencie otwierania spadochronu Voyager 280 1583/14

Data zdarzenia: 
6 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał 54 skok w życiu. Był to skok na zadanie SL-5 z wysokości 3000 m. Skok do momentu złożenia się do otwarcia przebiegał poprawnie.

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem tandem Hop 330 1006/14

Data zdarzenia: 
6 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Do chwili otwarcia czaszy skok miał prawidłowy przebieg. Próba chwycenia lewego uchwytu zwalniania spadochronu hamującego zakończyła się niepowodzeniem.

Niepodjęcie procedury awaryjnej podczas skoku ze spadochronem Navigator 280 na lądowisko w Przasnyszu 1498/14

Data zdarzenia: 
29 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek lat 24 wykonywał swój 7 skok na zadanie „AFF”. Był to skok egzaminacyjny, przed dopuszczeniem do wykonywania skoków szkolnych bez asekuracji instruktora.