Przekazanie załodze samolotu Boeing 737-800 nieprawidłowej informacji meteorologicznej 881/11

Data zdarzenia: 
20 July, 2011 - 20:00

Lokalizacja

Poland
50° 6' 35.6652" N, 22° 2' 27.366" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 881/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rzeszów - Jasionka (EPRZ)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-800
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Niewłaściwie prowadzona obserwacja meteorologiczna oraz monitoring sprzętu
i aparatury pomiarowej przez personel Lotniskowej Stacji Meteorologicznej.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie sformułowała zaleceń profilaktycznych.

Komentarz :
Komisja zwraca uwagę o konieczności stosowania zasad i procedur zawartych
w odpowiednich dokumentach dotyczących Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego.

ZałącznikWielkość
2011_881_U.pdf58.95 KB
comments powered by Disqus