Uchwała dot. śmiertelnego wypadku samolotu Piper 6x PA-32 SP-NBC 312/07

Data zdarzenia: 
22 July, 2007 - 12:49

Lokalizacja

lądowisko Weremień
Poland
49° 26' 35.772" N, 22° 18' 43.344" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 312/07

Miejsce zdarzenia: rejon lądowiska Weremień k/Leska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piper 6x PA-32-301FT
Znaki rejestracyjne: SP-NBC

Przyczyna incydentu:
1) Błędne przyjecie przez pilota informacji przekazanej przez kierującego lotami o minimalnej wysokości przelotu nad pasem jako wysokości zapewniającej bezpieczny przelot nad przeszkoda terenowa znajdująca na przedłużeniu pasa.
2) Prawdopodobnie chwilowe przeniesienie uwagi pilota z pilotowania samolotu na obserwacje terenu szybowiska.

Zalecenia profilaktyczne:
1) Opracować minimalne wymagania dotyczące doświadczenia stawiane pilotom oraz instruktorom samolotowym wykonującym loty z lotnisk, lądowisk i innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań w terenie górskim.
2) Wprowadzić uprawnienie do wykonywania lotów samolotowych na lotniskach, lądowiskach i innych miejscach przystosowanych do startów i lądowań w terenie górskim.
3) Do czasu wprowadzenia punktu 2) zaleceń profilaktycznych, opracować tymczasowe zasady przeszkalania pilotów samolotowych wykonujących loty z lotnisk, lądowisk i innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań w terenie górskim w zakresie wykonywania startów i lądowań w terenie górskim.
4) Rozważyć wprowadzenie obowiązku publikacji procedur podejść do lądowania i startów z lotnisk, lądowisk i innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań w terenie górskim.

ZałącznikWielkość
Uchwała68.69 KB
comments powered by Disqus