Wlot w przestrzeń kontrolowaną CTR lotniska Kraków – Balice załogi samolotu AN 2 SP-AMR 400/08

Data zdarzenia: 
28 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 5' 3.0012" N, 19° 59' 26.9988" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 400/08

Miejsce zdarzenia: Kraków-Czyżyny
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samoloty An-2 i Boeing 737
Znaki rejestracyjne: SP-AMR i brak.

Przyczyna incydentu:
Wlot załogi samolotu AN 2 nie wyposażonego w transponder radaru wtórnego w przestrzeń kontrolowaną CTR lotniska Kraków – Balice (EPKK) bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia służby ruchu lotniczego.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Usprawnić organizację tego typu pokazów pod katem:
• koordynacji uwzgledniając planowany ruch lotniczy na lotniska komunikacyjne;
• odpraw uczestniczących w nich pilotów;
• wyposażenia biorących w nich udział statków powietrznych w transpondery.
2. Rozważyć czy wybór miejsca na pokazy lotnicze lądowiska Kraków – Czyżyny, zlokalizowanego blisko osi podejścia do ladowania na pas 25, które jest najczęściej używane na lotnisku Kraków - Balice (EPKK), sam w sobie nie niesie zbyt dużego ryzyka dla lądujących w tym czasie statków powietrznych.
3. Rozważyć wprowadzenie do stosowania we frazeologii lotniczej określania wysokości bezwzględnej tylko w stopach.
4. Komisja w badanym zdarzeniu stwierdziła, że wydany NOTAM nie informował wystarczająco dokładnie o sytuacji ruchowej, a w szczególności o braku granicy poziomej i pionowej rejonu pokazów oraz o możliwych utrudnieniach w ruchu lotniczym tym rejonie dla lotnictwa komunikacyjnego. W związku z powyższym Komisja zaleca, aby w tresci NOTAM-ów dotyczących pokazów lotniczych, była informacja o granicach rejonu pokazów oraz o możliwych opóźnieniach w ruchu lotniczym związanych z ich przebiegiem.
5. Wprowadzić rejestracje zobrazowania wskaźnika radarowego organu kontroli zbliżania lotniska Kraków – Balice (EPKK), której brak po raz kolejny bardzo ograniczył możliwości zbadania zdarzenia związanego z pracą tego bardzo ważnego organu kontroli.

ZałącznikWielkość
2008_400_U.pdf63.96 KB
comments powered by Disqus