E175

Aktywacja pokładowego systemu unikania kolizji podczas zniżania samolotu Embraer 175 290/14

Data zdarzenia: 
10 March, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga samolotu Embraer 175 wykonywała zniżanie z załączonym autopilotem w ustawieniu FLC (Flight Level Change) według instrukcji służb kontroli ruchu lotniczego do poziomu FL290.

Zablokowanie zaworu w toalecie samolotu Embraer 175 powodem powrotu na lotnisko startu 771/14

Data zdarzenia: 
30 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis:  

Uszkodzenie przesyłki przyjętej do przewozu samolotem Embraer 175 1935/13

Data zdarzenia: 
17 December, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas rozładunku samolotu na płycie postojowej zostało stwierdzone uszkodzenie ładunku podlegającego przepisom transportu materiałów niebezpiecznych (DGR).