LJ60

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Learjet 60XR 70/12

Data zdarzenia: 
25 January, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie, podczas wznoszenia na poziom FL240, załoga usłyszała nienormalny dźwięk.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Bombardier Learjet 60 2632/15

Data zdarzenia: 
15 December, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas lotu pilot stwierdził migotanie lampki sygnalizacyjnej trymera steru wysokości.

Stwierdzenie obecności metalowych nitów w zbiorniku paliwa samolotu Learjet 60XR SP-CEZ w czasie planowej inspekcji 316/10

Data zdarzenia: 
22 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 316/10

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Learjet 60RX

Wykonanie startu bez zgody kontrolera przez załogę samolotu Learjet 60 D-CROB 31/07

Data zdarzenia: 
31 January, 2007 - 14:06

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 31/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska