Naruszenie drogi startowej

Zdarzenie lotnicze podczas podchodzenia do lądowania samolotu Fokker 100 1582/14

Data zdarzenia: 
5 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Fokker 100 rozpoczęła końcowe podejście na kierunek 25 lotniska EPLB.
Kontroler ruchu lotniczego (krl) TWR EPLB w chwili wydawania zgody na lądowanie samolotu

Obecność pracujących osób przy drodze kołowania samolotu Boeing 737-400 932/14

Data zdarzenia: 
26 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga kołującego do startu samolotu Boeing 737-400 zgłosiła do służb kontroli ruchu lotniczego informację o obecności pracujących osób przy drodze do kołowania (TWY) A6, które&nbs

Zdarzenie lotnicze na nieczynnej części drogi startowej lotniska EPKK 1735/14

Data zdarzenia: 
25 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Ze względu na zbliżające się lądowanie samolotu, kontroler ruchu lotniczego TWR nakazał opuszczenie nieczynnej części drogi startowej w rejonie progu 25 pracującym tam elektrykom używaj

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania samolotu Boeing 737-800 1752/14

Data zdarzenia: 
21 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W zdarzeniu udział brały trzy statki powietrzne: P180, który wylądował na drodze startowej 28 (RWY 28); kołujący do startu z RWY 28 samolot B738 oraz podchodzący do lądowania B738.

Przebywanie w rejonie drogi startowej pracowników budowy bez zezwolenia kontrolera TWR 1717/14

Data zdarzenia: 
22 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Ze względu na prace budowlane w rejonie drogi startowej (DS) i drogi kołowania „A”

Przecięcie drogi alarmowej przez pojazd budowy podczas lądowania samolotu Casa C295 1143/14

Data zdarzenia: 
21 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas lądowania samolotu wojskowego Casa C-295, wykonującego loty szkolne, pojazd budowy o kryptonimie „Zamiatarka” jadący drogą technologiczną, przeciął drogę alarmową łączącą remizę

Wtargnięcie na drogę startową bez zezwolenia kontrolera ruchu lotniczego na lotnisku EPPO 339/13

Data zdarzenia: 
23 March, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Kontroler ruchu lotniczego TWR zgłosił wtargnięcie na drogę startową bez konieczności podjęcia działań w celu uniknięcia kolizji.

Zbliżenie się na niebezpieczną odległość pojazdu technicznego do drogi startowej bez zgody TWR EPWA 130/14

Data zdarzenia: 
29 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Pojazd techniczny znak wywoławczy „Oświetlenie 68” otrzymał od TWR EPWA zgodę na zajęcie skrzyżowania drogi startowej 15/33 z TWY „S” w celach serwisowych.

Nieuprawniony wjazd jednego z pojazdów "Kolumny Zima" na drogę startową 60/14

Data zdarzenia: 
18 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas działań związanych z zimowym utrzymaniem powierzchni operacyjnych lotniska jeden z pojazdów „Kolumny Zima”, którego zadaniem było chemiczne oczyszczanie dróg szybkiego zjazdu z drogi