Otwarcie czaszy spadochronu

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem tandem Hop 330 1006/14

Data zdarzenia: 
6 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Do chwili otwarcia czaszy skok miał prawidłowy przebieg. Próba chwycenia lewego uchwytu zwalniania spadochronu hamującego zakończyła się niepowodzeniem.

Niepodjęcie procedury awaryjnej podczas skoku ze spadochronem Navigator 280 na lądowisko w Przasnyszu 1498/14

Data zdarzenia: 
29 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek lat 24 wykonywał swój 7 skok na zadanie „AFF”. Był to skok egzaminacyjny, przed dopuszczeniem do wykonywania skoków szkolnych bez asekuracji instruktora.

Awaryjne lądowanie spowodowane uszkodzeniem głównej czaszy spadochronu tandem Sigma 370 1253/14

Data zdarzenia: 
3 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1797 skoków) wykonywał skok z pasażerem. Po zwolnieniu spadochronu hamującego (drouga) nastąpiło dynamiczne otwarcie czaszy głównej.

Awaryjne lądowanie skoczka ze spadochronem Sabre 170 na lotnisku w Bagiczu 1174/14

Data zdarzenia: 
25 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (331 skoków) brała udział w skoku z wysokości 3000 m na zadanie RW-2 Do momentu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo.

Awaryjne lądowanie skoczka ze spadochronem tandem Stealth 340 1422/14

Data zdarzenia: 
15 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy (1821 skoków) posiadający świadectwo kwalifikacji klasy D, z uprawnieniem TANDEM wykonywał skok z pasażerem.

Awaryjne lądowanie skoczka ze spadochronem Stiletto 170 1398/14

Data zdarzenia: 
17 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy (588 skoków) wykonywał skok z wysokości około 4000 m, wykonując filmowanie z powietrza. Skok miał prawidłowy przebieg do chwili otwarcia spadochronu.

Utrata kontroli wysokości i czasu w czasie swobodnego spadania skoczka ze spadochronem Falcon 300 1394/14

Data zdarzenia: 
16 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (8 skoków) wykonywał skok z wysokości 1200 m. Planowane otwarcie spadochronu miało nastąpić po 3 – 5 s swobodnego spadania.