Otwarcie czaszy spadochronu

Zdarzenie spadochronu VISION 119 na lotnisku Elbląg 1209/12

Data zdarzenia: 
15 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1830 skoków) brał udział w skoku na zadanie RW-3 z wysokości 3000 m. Otwarcie czaszy głównej zostało zainicjowane na wysokości około 1000 m.

Zdarzenie spadochronu TANDEM A2 370 na lotnisku Nowy Targ 1216/12

Data zdarzenia: 
15 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości 4000 m. Do momentu przystąpienia do otwarcia czaszy głównej na wysokości około 2000 m skok przebiegał prawidłowo.

Zdarzenie spadochronu CLASSIC w miejscowości Jeżów Sudecki 1234/12

Data zdarzenia: 
16 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywała skok na celność lądowania z wysokości 1000 m. Po około 5 s od opuszczeniu statku powietrznego zainicjowała otwarcie czaszy głównej.

Zdarzenie spadochronu XFUN 190 na lotnisku Korne 1167/12

Data zdarzenia: 
9 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok, którego przebieg był prawidłowy do czasu otwarcia spadochronu. Po napełnieniu się czaszy głównej skoczek stwierdził zablokowanie uchwytu w oczku linki sterowniczej.

Zdarzenie spadochronu SAFIRE 149 w miejscowości Elbląg 1134/12

Data zdarzenia: 
2 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy wykonywał skok z wysokości 3000 m, na zadanie „SIT FLY”. Po zakończonym zadaniu skoczek zainicjował otwarcie spadochronu na wysokości 900 m.