Otwarcie czaszy spadochronu

Awaryjne lądowanie ze spadochronem Skipper 190 przy użyciu spadochronu zapasowego 466/14

Data zdarzenia: 
21 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał 73 skok spadochronowy, z wysokości 1500 m, na zadanie kontrola techniki skoku.

Awaryjne lądowanie ze spadochronem Stiletto 120 przy użyciu spadochronu zapasowego 423/14

Data zdarzenia: 
12 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy wykonywał swój 393 skok (6 w dniu zdarzenia) z samolotu SMG-92 Turbofinist, z wysokości około 4000 m, szkoląc się do skoków w kombinezonie "wingsuit" (4 skok).

Zderzenie spadochronu tandem i kamerzysty 1324/13

Data zdarzenia: 
18 August, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości około 3000 m. Skok tandemu był filmowany przez innego skoczka  – kamerzystę.