SIGMA

Przerzucenie linki przez krawędź natarcia spadochronu Tandem Sigma 370 i podwinięcie dwóch komór czaszy 1039/10

Data zdarzenia: 
12 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1039/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Obroty czaszy głównej spadochronu Sigma 513 po jej otwaciu 127/07

Data zdarzenia: 
22 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 127/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Splątanie linek sterowniczych z nośnymi spadochronu Sigma Tandem 747/09

Data zdarzenia: 
6 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 747/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Przerzucenie linek przez czaszę spadochronu Sigma 370 i jej niekontrolowane obroty 541/09

Data zdarzenia: 
20 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 541/09

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sigma 370

Niemożliwość odłączenia lewego uchwytu od taśmy nośnej spadochronu SIGMA SG 370 nr 871 739/08

Data zdarzenia: 
28 September, 2008 - 18:20

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Pruszcz Gdański
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron SIGMA SG 370
Znaki rejestracyjne: 871

Numer akt: 739/08

Powiązane raporty: Brak.