SIGMA

Zatrzymanie się otwarcia czaszy spadochronu głównego tandem Sigma II 340 podczas skoku 1151/13

Data zdarzenia: 
27 July, 2013 - 11:00

Opis: Według oświadczenia skoczka, skok został wykonany z wysokości około 4000 m AGL. Oddzielenie się od samolotu i wypuszczenie spadochronu hamującego przebiegło prawidłowo.

Awaryjne lądowanie skoczka z pasażerem ze spadochronem Sigma 370 744/14

Data zdarzenia: 
31 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości około 4000 m z samolotu SMG-92 Turbofinist. Był to jego 4792 skok w życiu, a 2946 skok na tandemie.

Zdarzenie spadochronu TANDEM SIGMA 370 na lotnisku Michałków 604/12

Data zdarzenia: 
16 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem. Skok miał prawidłowy przebieg aż do momentu
otwierania się spadochronu. Podczas procesu napełniania się czaszy głównej nastąpiło

Zdarzenie spadochronu TANDEM SIGMA 370 na lotnisku Michałków 645/12

Data zdarzenia: 
23 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy wykonywał skok z pasażerem. Do momentu otwarcia spadochronu
skok przebiegał prawidłowo. W końcowej fazie procesu otwarcia pilocik stabilizujący (drogue)

Splątanie jednej z grup linek spadochronu tandem Sigma 370 i brak możliwości prawidłowego starowania czaszą 1297/11

Data zdarzenia: 
1 October, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1297/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Jelenia Góra (EPJG)
Państwo: Polska

Zwiekszające się obroty czaszy głównej Sigma 370 po jej otwarciu i lądowanie skoczka na spadochronie zapasowym 1149/10

Data zdarzenia: 
9 October, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1149/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska