Obsługa naziemna

Zdarzenie lotnicze na lotnisku EPWA z udziałem samolotu Dash Q-400 2490/15

Data zdarzenia: 
27 November, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Koordynatorka rejsu, po zakończonym załadunku bagażników, zaczynając od lewej strony samolotu rozpoczęła przegląd „walk-around”.

Zdarzenie lotnicze podczas obsługi przedlotowej samolotu BOMBARDIER DHC-8-400 734/13

Data zdarzenia: 
3 June, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas obsługi samolotu przed odlotem, kierowca taśmociągu podającego bagaż wjechał w samolot, uszkadzając próg tylnych drzwi bagażowych.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Fokker 100 1364/15

Data zdarzenia: 
15 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Fokker 100 po lądowaniu kołowała na stanowisko postojowe nr 40 w asyście koordynatora ruchu naziemnego lotniska.

Zdarzenie lotnicze na lotnisku EPWA 1173/15

Data zdarzenia: 
28 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zgodnie z treścią zgłoszenia zdarzenia lotniczego w ruchu lotniczym przesłanego przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, TWR EPWA zgłosiła nieskoordynowane zajęcie skrzyżowan

Zdarzenie lotnicze na lotnisku EPWA podczas wypychania samolotu Airbus 319 1047/14

Data zdarzenia: 
6 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas podjazdu ciągnika do dyszla podłączonego do goleni samolotu kierującemu ześliznęła się noga z hamulca na pedał gazu.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Embraer 170 1099/15

Data zdarzenia: 
22 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Kierujący cysterną pracownik agenta obsługi naziemnej, jadąc drogą serwisową, zajechał drogę statkowi powietrznemu, który znajdował się na drodze kołowania ZB2 kołując na stanowisko pos

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Airbus A-320 605/15

Data zdarzenia: 
30 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas wprowadzania samolotu na stanowisko postojowe doszło do kontaktu skrzydła samolotu ze sprzętem agenta obsługi naziemnej.

Zdarzenie lotnicze podczas wypychania samolotu Boeing 737 800 1452/15

Data zdarzenia: 
23 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas wypychania samolotu Boeing 737 800 ze stanowiska postojowego nr 3, kierowca pojazdu push-back za mocno skręcił w lewą stronę.

Zdarzenie lotnicze na drodze kołowania lotniska EPKK 2203/14

Data zdarzenia: 
16 December, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga kołującego po lądowaniu z kier. 07 samolotu zgłosiła zanieczyszczenie na skraju drogi kołowania TWY „A”, w rejonie tzw. drogi technologicznej, przeznaczonej dla pojazdów budowy.