Obsługa naziemna

Zdarzenie lotnicze podczas załadunku samolotu DHC-8-400 Dash 8 1446/12

Data zdarzenia: 
24 October, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Po zakończeniu załadunku samolotu pracownik firmy obsługi handlingowej odciągając taśmociąg omyłkowo włączył niewłaściwy bieg w ciągniku co doprowadziło do uderzenia taśmociągu w samolot w re

Zdarzenie lotnicze podczas wypychania ze stanowiska postojowego samolotu Boeing 737-800 221/15

Data zdarzenia: 
21 February, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie przygotowania do wypychania samolotu ze stanowiska postojowego doszło do uderzenia w przednią goleń podwozia dyszlem ciągnika wypychającego.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Embraer 170 1226/14

Data zdarzenia: 
30 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas wkołowywania samolotu Embraer 170 na stanowisko numer 41 przy asyście
„Follow me”, kierujący pojazdem naziemnej obsługi (taśmociąg do załadunku bagaży) zajechał

Zdarzenie lotnicze podczas holowania samolotu Boeing 737-400 474/13

Data zdarzenia: 
19 April, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Holowanie samolotu odbywało się na zlecenie organizacji obsługi liniowej pod nadzorem jej trzech pracowników, z których jeden przebywał w kabinie samolotu oraz koordynatora naziemnego r

Wyłamanie przedniego koła szybowca SZD-50-3A Puchacz podczas transportu na miejsce startu 1104/14

Data zdarzenia: 
16 July, 2014 - 16:00

Opis: W trakcie transportu szybowca na start za samochodem, podczas zakrętu o 90° osoba podtrzymująca skrzydło szybowca po zewnętrznej stronie zakrętu nie zdążyła biec za końcówką skrzydła.

Rozpoczęcie wypychania samolotu Boeing 737-400 niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem 500/14

Data zdarzenia: 
27 March, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga samolotu uzyskała od kontrolera ruchu lotniczego warunkowe zezwolenie na rozpoczęcie wypychania samolotu ze stanowiska postojowego po przepuszczeniu holowanego samolotu.

Pozostawieniu bez opieki autobusu na drodze kołowania z uruchomionym silnikiem 109/14

Data zdarzenia: 
22 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Kontroler wieży zgłosił Dyżurnemu Portu Lotniczego, że na drodze do kołowania bez uzyskania zezwolenia znalazł się autobus.

Nieuprawniony przejazd pojazdu Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej drogami kołowania samolotu Boeing 737-800 1929/13

Data zdarzenia: 
14 December, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Zdarzenie miało miejsce na płycie postojowej (PPS). Na stanowisku nr 11 zakończono tankowanie samolotu z asystą pojazdu Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSR-G).

Bagaż transferowy na pokładzie samolotu Embraer 190 nie poddany kontroli bezpieczeństwa 418/14

Data zdarzenia: 
11 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas obsługi naziemnej samolotu na pokładzie znalazł się bagaż transferowy pochodzący spoza UE, który nie został poddany kontroli bezpieczeństwa.

Odpadnięcie korka wlewu paliwa podczas kołowania samolotu Dash 8-400 922/13

Data zdarzenia: 
24 June, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas kołowania samolotu do startu jeden z pasażerów zauważył odpadający przedmiot od prawego głównego podwozia.