Opadanie ze spadochronem

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu Triathlon 160 690/09

Data zdarzenia: 
22 August, 2009 - 15:30

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 690/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Nieprawidłowa obserwacja innych skoczków i niezachowanie bezpiecznej odległości spadochronu Spectre-170 341/06

Data zdarzenia: 
28 October, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 341/06

Miejsce zdarzenia: Pruszcz Gdański
Państwo: Polska

Wadliwe zadziałanie automatu spadochronowego tupu FXC 12000 spadochronu Drakkar 249/06

Data zdarzenia: 
19 August, 2006 - 18:50

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Kruszyn
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Drakkar
Znaki rejestracyjne: Brak

Numer akt: 249/06

Utrata kontroli nad sylwetką przez ucznia skoczka na spadochronie Mars 330 157/04

Data zdarzenia: 
18 April, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 157/04

Miejsce zdarzenia: Nowy Targ
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330

Błąd ucznia-skoczka polegający na zbyt niskim owarciu spadochronu głównego PD-280 12799 797/08

Data zdarzenia: 
11 October, 2008 - 12:00

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Radawiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron PD-280
Znaki rejestracyjne: 12799

Numer akt: 797/08

Powiązane raporty: Brak

Błąd ucznia-skoczka podczas skoku ze spadochronem PD-280 12797 796/08

Data zdarzenia: 
12 October, 2008 - 14:10

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Radawiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron PD-280
Znaki rejestracyjne: 12797

Numer akt: 796/08

Powiązane raporty: Brak

Błąd w ułożeniu do skoku linki sterowniczej nad uchwytem sterowniczym spadochronu Pilot 168 418/08

Data zdarzenia: 
6 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 418/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niedokładne umieszczenie luzu linki sterowniczej na taśmie nośnej spadochronu Sabre 150 253/08

Data zdarzenia: 
16 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 253/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Sabre 150
Znaki rejestracyjne: Brak.

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobnie niedokładne umieszczenie luzu linki sterowniczej na taśmie nośnej. Doprowadziło to do przejścia nadmiaru linki sterowniczej (pomiędzy „łezką”, a uchwytem) ponad uchwytem sterowniczym, co spowodowało podczas odhamowywania spadochronu zadzierzgnięcie tej linki na taśmie nośnej i jej zablokowanie.