Otwarcie czaszy spadochronu

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu głównego Black Hawk 236/06

Data zdarzenia: 
12 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 236/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niestaranne ułożenie linek spadochronu PD 176 174/09

Data zdarzenia: 
4 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 174/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu Navigator 220 164/09

Data zdarzenia: 
29 March, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 164/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Nieprawidłowe złożenie do skoku spadochronu BlackHawk 265 162/09

Data zdarzenia: 
28 March, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 162/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Utrata przez ucznia-skoczka kontroli nad czasem spadania i bład w technice skoku ze spadochronem Mars-330 216/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 216/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niewłaściwa pozycja ciała ucznia-skoczka podczas otwierania się spadocgronu Mars-291 215/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 215/06

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars-291

Błod w ułożeniu do skoku spadochronu Sabre-190 213/06

Data zdarzenia: 
22 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 213/06

Miejsce zdarzenia: Radawiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Sabre-190

Błąd w technice układania spadochronu PD-235 197/06

Data zdarzenia: 
22 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 197/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Nieprawidłowe ułożenie do skoku spadochronu PD-Stiletto 150 198/03

Data zdarzenia: 
7 December, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 198/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Szymanów (EPWS)
Państwo: Polska