Otwarcie czaszy spadochronu

Błąd ucznia-skoczka podczas procesu otwarcia spadochronu Mars 330 114/06

Data zdarzenia: 
20 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 114/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Odkształcenie podczas zapinania sztywnego wyłogu pokrowca spadochronu Laser-280 111/06

Data zdarzenia: 
24 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 111/06

Miejsce zdarzenia: Rybnik Gotartowice
Państwo: Polska

Dynamiczne otwarcie i uszkodzenie Safire 189 wskutek błędów w układaniu 292/10

Data zdarzenia: 
10 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 292/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zablokowanie procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Sabre 150 97/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 97/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błędy w technice skoku ze spadochronem Mars 330 1620/02 95/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 - 13:20

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Wypadku Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars 330

Śmiertelne obrażenia w wyniku lądowania na spadochronie Nitro 108 ze skręconymi linkami 280/04

Data zdarzenia: 
22 October, 2004 - 16:58

Tytuł opracowania: Raport końcowy, wypadek, zdarzenie nr 280/04

Miejsce zdarzenia: Piotrków Trybunalski
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Nitro 108

Incydent z udziaem skoczka na spadochronie L-2 Kadet podczas otwierania czaszy 234/04

Data zdarzenia: 
1 September, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 234/04

Miejsce zdarzenia: Bielsko-Biała
Państwo: Polska

Otwarcie w niewłaściwej pozycji przy zwiększonej prędkości spadania spadochronu Mars-291 73/06

Data zdarzenia: 
29 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/06

Miejsce zdarzenia: Rzeszów-Jasionka
Państwo: Polska

Zakłócenie otwarcia spadochronu Stiletto wskutek niedokładnego złożenia czaszy 230/04

Data zdarzenia: 
28 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 230/04

Miejsce zdarzenia: Nowy Targ
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Stiletto

Brak możliwości otwarcia spadochronu głównego BT-PRO spowodowany niezaleczoną kontuzją 199/04

Data zdarzenia: 
7 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 199/04

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska