Poranek

Naruszenie przez personel jednostki wojskowej bezpieczeństwa na drodze startowej 76/05

Data zdarzenia: 
9 May, 2005 - 09:10

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 76/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Samowolne wejście i przebywanie bez zezwolenia personelu jednostki wojskowej w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zdarzenie omówić z personelem 3 Bazy Lotniczej, przypominając o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa panujących na lotnisku.

Naruszenie bezpieczeństwa na drodze startowej przez pojazd Straży Granicznej 75/05

Data zdarzenia: 
12 May, 2005 - 08:20

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 75/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Brak przeszkolenia personelu Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w zakresie zasad poruszania się w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Nie dopuszczać do wykonywania obowiązków służbowych w strefie chronionej drogi startowej przez nieprzeszkolony w tym zakresie personel.

Zderzenie samolotu Airbus 320 z ptakami przelatującymi nad lotniskiem 62/05

Data zdarzenia: 
16 April, 2005 - 07:34

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania poważnego incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Warszawa Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Airbus 320-232
Znaki rejestracyjne: G-EUUH

Numer akt: 62/05

Powiązane raporty: brak