Poranek

Obecność zwierząt na lotnisku 49/06

Data zdarzenia: 
15 March, 2006 - 09:12

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 49/06

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak