Poranek

Poślizg samolotu ATR-72 SP-LFC poza drogę kołowania 269/05

Data zdarzenia: 
4 December, 2005 - 09:21

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 269/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72
Znaki rejestracyjne: SP-LFC

Przyczyna incydentu:
Niedokładne posypanie środkiem odladzającym okolic progu pasa przy drodze kołowania A1.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zalecić dokładne posypywanie drogi startowej(DS) i dróg kołowania (DK).
2. Sprawdzać oba końce drogi startowej niezależnie od sprawdzania pasa startowego i dróg kołowania.

Usterka sygnalizacji położenia podwozia samolotu ATR-42/500 SP-EDA 158/03

Data zdarzenia: 
21 August, 2003 - 06:50

Tytuł opracowania: Informacja o wyniku badania incydentu lotniczego nr 4/BL/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-42/500
Znaki rejestracyjne: SP-EDA

Numer akt: 158/03

Powiązane raporty:

Uszkodzenie przedniej części kadłuba szybowca SZD-50-3 Puchacz po odbiciu od nierówności podczas rozbiegu 110/03

Data zdarzenia: 
20 July, 2003 - 08:37

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku nr 110/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Katowice - Muchowiec (EPKM)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-50-3 Puchacz
Znaki rejestracyjne: SP-3482

Numer akt: 110/03

Powiązane raporty:

Nieprawidłowa technika otwarcia spadochronu głównego Mars 330 i bezpieczne lądowanie na zapasowym 104/03

Data zdarzenia: 
20 July, 2003 - 07:40

Tytuł opracowania: Informacja o wyniku badania przesłanki wypadku lotniczego 104/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron szkolny Mars 330
Znaki rejestracyjne: -

Numer akt: 104/03

Powiązane raporty:

Nie zgłoszenie wjazdu pojazdów rolniczych w celu koszenia trawy w pobliżu drogi startowej 204/05

Data zdarzenia: 
30 August, 2005 - 10:18

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 204/05

Miejsce zdarzenia: lotnisko Zielona Góra - Babimost
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Brak właściwej koordynacji pomiędzy służbami operacyjnymi lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Przeszkolenie pracowników służby ochrony lotniska (SOL) w zakresie zasad poruszania się pojazdów i pieszych na terenie lotniska.

Błędna analiza sytuacji powietrznej prowadząca do niebezpiecznych zbliżeń samolotów w powietrzu 168/05

Data zdarzenia: 
7 July, 2005 - 08:32

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 168/05

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samoloty Airbus 321 / Boeing 737-300 / Airbus 321 / Airbus 320
Znaki rejestracyjne: OY-VKD / TS-IEE / SE-RDP / 5B-DBC

Przyczyna incydentu:
1. Błędna analiza sytuacji powietrznej, czego wynikiem było doprowadzenie do niebezpiecznych zbliżeń samolotów w powietrzu.

Naruszenie przez pojazd firmy geodezyjnej bezpieczeństwa na drodze startowej 154/05

Data zdarzenia: 
23 July, 2005 - 10:26

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 154/05

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Świadome zlekceważenie przez pracownika firmy geodezyjnej zasad poruszania si ę w strefie chronionej drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Zastosować procedury konwojowania przez przeszkolony personel poruszania się po części operacyjnej lotniska samochodów zabezpieczających przedsięwzięcia odbywające się na lotnisku.

Naruszenie bezpieczeństwa drogi startowej przez pracownika ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi 141/05

Data zdarzenia: 
21 July, 2005 - 06:13

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 141/05

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego:
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Niewystarczająca znajomość przez pracownika ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi „Instrukcji ruchu pojazdów i pieszych w Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie”.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Przeprowadzić szkolenie uzupełniające dla pracownika ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi dotyczące „Instrukcji ruchu pojazdów i pieszych w Porcie Lotniczym Warszawa.

Niebezpieczne zbliżenie w powietrzu samolotu lotnictwa państwowego z cywilnym samolotem An-24 127/05

Data zdarzenia: 
19 July, 2005 - 09:57

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu samolotu wojskowego z cywilnym samolotem AN-24 w dniu 19 lipca 2005r.

Miejsce zdarzenia: Warszawa strefa TSA8F
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Antonov AN-24
Znaki rejestracyjne: BRU-891

Numer akt: 127/05

Powiązane raporty: brak