IFR

Usterka przełączników czujników slotów SLAT SENSOR SWITCHES samolotu Boeing 767-300 SP-LPE 383/08

Data zdarzenia: 
23 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 383/08

Miejsce zdarzenia: Na trasie przelotu Warszawa – New York.
Państwo: Brak.

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B-763
Znaki rejestracyjne: SP-LPE

Przyczyna incydentu:
Usterka przełączników czujników slotów SLAT SENSOR SWITCHES.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Powiadomienie producenta o zdarzeniu.
2. Powiadomienie personelu technicznego PLL „LOT” S.A. o zdarzeniu w trybie szkoleń.
3. Opracowanie biuletynu informacyjnego dla floty B767, dotyczącego zdarzenia.

Niewłaściwy system zarządzania i organizacji bezpiecznego przepływu ruchu lotniczego 368/08

Data zdarzenia: 
18 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 368/08

Miejsce zdarzenia: Bydgoszcz-Szwederowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Jetstream J32
Znaki rejestracyjne: Brak.

Przyczyna incydentu:
1. Niewłaściwy system zarządzania i organizacji bezpiecznego przepływu ruchu lotniczego.
2. Niewłaściwa koordynacja wojskowego personelu ruchu lotniczego odlotu i przylotu samolotów Jetstream J32 oraz brak informacji o ich wzajemnym położeniu w MATZ EPBY.
Komentarz:

Nagła niedyspozycja zdrowotna członka załogi samolotu Airbus A-320 HA-LPO 361/08

Data zdarzenia: 
14 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 361/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot A-320
Znaki rejestracyjne: HA-LPO

Przyczyna incydentu:
Nagła niedyspozycja zdrowotna członka załogi. Po zdarzeniu poddał się badaniu lekarskiemu, po którym został dopuszczony do dalszej pracy w powietrzu.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

Brak wskazań EGT na silniku nr 1 po starcie samolotu B-734 SP-LLD 337/08

Data zdarzenia: 
15 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 337/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B-734
Znaki rejestracyjne: SP-LLD

Przyczyna incydentu:
Zabrudzone wtyki złącza D3304/D1208 co spowodowało brak wskazań EGT na silniku nr 1.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zalecenie nr 2009-032: NTSB, EASA; rozważyć celowości przygotowania przez producenta samolotu w dokumencie QRH (Quick Reerence Handbook) checklisty opisującej postępowanie w przypadku utraty wskazan EGT.

Zbyt duża prędkość zniżania samolotu Boeing 737-800 332/08

Data zdarzenia: 
9 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 332/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samoloty A-321 i B-738
Znaki rejestracyjne: Brak

Przyczyna incydentu:
Zbyt duża prędkość zniżania samolotu Boeing 737 w końcowej fazie przechwytywania nakazanego poziomu lotu co doprowadziło do jego przekroczenia (Level Bust), wynikiem czego było wygenerowanie przez pokładowy system zapobiegania kolizjom w powietrzu (ACAS), polecnia zmiany wysokości "Resolution Advisory" dla załóg samolotów.

Usterka w układzie sygnalizacji pozycji osłon rewersów samolotu Embraer 145 SP-LGH 329/08

Data zdarzenia: 
10 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 329/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: E-145
Znaki rejestracyjne: SP-LGH

Przyczyna incydentu:
Usterka w układzie sygnalizacji pozycji osłon rewersów.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

Zderzenie z sarną na dobiegu po lądowaniu samolotu SF-34 SP-KPG 299/08

Data zdarzenia: 
3 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 299/08

Miejsce zdarzenia: Bydgoszcz-Szwederowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: SF-34
Znaki rejestracyjne: SP-KPG

Przyczyna incydentu:
Obecność sarny na drodze startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Panstwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje podjęte przez Zarządzającego Portem Lotniczym działania profilaktyczne oraz zaleca sprawdzenie i ewentualne uszczelnienie ogrodzenia terenu lotniska.

Wtargnięcie nieuprawnionej osoby w rejon drogi startowej 289/08

Data zdarzenia: 
26 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 289/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samoloty B-735 i B-738
Znaki rejestracyjne: SP-LKE i PH-BGB

Przyczyna incydentu:
Wtargnięcie nieuprawnionej osoby w rejon drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

Zgaśnięcie prawego silnika w czasie kołowania samolou Cessna 525 SP-KCK 288/08

Data zdarzenia: 
29 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 288/08

Miejsce zdarzenia: Berlin-Tempelhof
Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot C-525