B738

Potknięcie się pasażerki podczas opuszczania samolotu Boeing 737-800 1834/13

Data zdarzenia: 
14 November, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Pasażerka podczas opuszczania samolotu przez przednie drzwi potknęła lub pośliznęła się na jednym z pierwszych stopni podstawionych schodów i spadając doznała obrażeń.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Boeing 737-800 488/15

Data zdarzenia: 
11 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Boeing 737-800 po lądowaniu kołowała na stanowisko postojowe nr 5 przy asyście koordynatora ruchu naziemnego (marshaller).

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu B738 SP-ENY 801/14

Data zdarzenia: 
6 June, 2014 - 12:44

Opis: W dniu 6 czerwca 2014 roku o godzinie 12.44 doszło do naruszenia bezpieczeństwa drogi startowej. Załoga samolotu B738 (ENT5576) wykonywała lot na lotnisko im. F.

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Boeing 737-800 423/15

Data zdarzenia: 
31 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Boeing 737-800 (B738) po starcie z lotniska EPMO wykonywała odlot według procedury SID OLILA 2J, która przewiduje początkowe wznoszenie do wysokości 4000ft.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Boeing 737-800 284/15

Data zdarzenia: 
11 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Boeing 737-800 (B738) otrzymała instrukcję kołowania drogami (TWY) „G”, „B” oraz „C” do punktu oczekiwania przed drogą startową 25.

Zdarzenie lotnicze samolotu Boeing 737-800 1177/14

Data zdarzenia: 
25 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie naboru wysokości po starcie, na wysokości ok. FL 200, załoga samolotu poczuła zapach spalonego plastiku.

Usterka układu sterującego klapami samolotu Boeing 737-800 455/15

Data zdarzenia: 
31 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie lotu na wysokości przelotowej pojawiło się okresowe włączanie i wyłączanie sygnalizacji „LE FLAPS TRANSIT” (Leading Edge Flaps Transit).

Zderzenie z ptakami samolotu Boeing 737-800 2/15

Data zdarzenia: 
2 January, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie rozbiegu do startu doszło do zderzenia z ptakiem. Załoga przekazała informację o zdarzeniu kontrolerowi TWR i podjęła decyzję o kontynuowaniu lotu.

Zderzenie z ptakami podczas rozbiegu samolotu Boeing 737-800 200/15

Data zdarzenia: 
15 February, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu po otrzymaniu zezwolenia na start rozpoczęła rozbieg i po przebyciu ok. 300 m przerwała go zgłaszając jako przyczynę zderzenie z ptakami.