SZD9

Poważne zdarzenie szybowca SZD-9BIS 1E SP-2768 na lotnisku Poznań-Kobylnica 816/12

Data zdarzenia: 
9 July, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Na lotnisku aeroklubu Poznańskiego wykonywane były szybowcowe loty szkolne, w ramach
których załoga uczeń-pilot i instruktor wykonywała pierwszy tego dnia lot szkolny na zadanie I

Zdarzenie szybowca SZD-9BIS BOCIAN 1E SP-2761 na lotnisku w Michałkowie 655/12

Data zdarzenia: 
24 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie holowania szybowca do wykonania szkolnego lotu termicznego w krążeniu w zespole
nastąpił zrzut przedniej kabiny. Zdarzenie miało miejsce w obrębie kręgu nadlotniskowego na

Zdarzenie szybowca SZD-9BIS BOCIAN 1E SP-2798 nad lądowiskiem w Pile 97/05

Data zdarzenia: 
22 June, 2005 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie holu do lotu szkolnego z instruktorem na wysokości 300 m nastąpiło samoczynne
otwarcie owiewki I kabiny w wyniku czego owiewka oderwała się od szybowca i spadła na

Zdarzenie szybowca SZD-9BIS BOCIAN 1E SP-3711 na lotnisku Białystok-Krywlany 578/12

Data zdarzenia: 
12 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-pilot wykonywał wraz z instruktorem lot według zad. AI/4 Programu Szkolenia
Szybowcowego Aeroklubu Polskiego. W trakcie podejścia do lądowania, po pełnym otwarciu

Zdarzenie szybowca SZD-9BIS BOCIAN 1E SP-3711 w Bezmiechowej 708/10

Data zdarzenia: 
15 July, 2010 - 19:34

Tytuł opracowania: Zdarzenie szybowca SZD-9BIS BOCIAN 1E SP-3711 w Bezmiechowej 708/10

Opis: W trakcie startu za wyciagarką, w locie szkolnym na zad. AI 4 – sytuacje awaryjne, zaplanowano

Zaczepienie i ciągnięcie liny wyciągarkowej przez szybowiec SZD-9 Bocian SP-3102 po symulacji przerwania startu 900/11

Data zdarzenia: 
23 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 900/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Aleksandrowice (EPBA)
Państwo: Polska

Wejście w korkociąg i upadek na ziemię szybowca SZD-9 Bocian SP-2804 784/11

Data zdarzenia: 
9 July, 2011 - 16:32

Tytuł opracowania: Raport wstępny o wypadku (poważnym incydencie) lotniczym

Miejsce zdarzenia: Dęblin
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-9bis Bocian 1E