SZD9

Zaklinowanie liny wyciągarkowej między elementami skrzydła szybowca SZD-9bis Bocian SP-3799 896/11

Data zdarzenia: 
24 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 896/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rybnik - Gotartowice (EPRG)
Państwo: Polska

Nieumyślne odblokowanie zamka limuzyny szybowca SZD-9bis Bocian SP-2757 przez ucznia pilota 196/06

Data zdarzenia: 
18 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 196/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Olsztyn - Dajtki (EPOD)
Państwo: Polska