Rozbieg

Zdarzenie lotnicze podczas startu paralotni Poison 3XL 555/15

Data zdarzenia: 
22 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Doświadczony pilot paralotni, ponad 1000 godz. nalotu łącznego, posiadający Świadectwo Kwalifikacji.

Zdarzenie lotnicze podczas rozbiegu samolotu Embraer ERJ-175 419/15

Data zdarzenia: 
1 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W rejsie WAW-ODS podczas rozbiegu pojawiła się na EICAS sygnalizacja „GROUND SPOILERS FAIL”.

Zderzenie z ptakami samolotu Boeing 737-800 2/15

Data zdarzenia: 
2 January, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie rozbiegu do startu doszło do zderzenia z ptakiem. Załoga przekazała informację o zdarzeniu kontrolerowi TWR i podjęła decyzję o kontynuowaniu lotu.

Zdarzenie lotnicze podczas rozbiegu samolotu Embraer ERJ170-100 1828/14

Data zdarzenia: 
8 October, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas rozbiegu, po osiągnięciu przez silniki parametrów startowych, przy prędkości 60 kts, pojawił się komunikat ENG 1 FUEL LO PRESS.

Nierównomierna praca silnika w trakcie rozbiegu samolotu SAAB-340A 832/14

Data zdarzenia: 
11 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie rozbiegu, przy prędkości ok. 40 kt nastąpiła nierównomierna praca lewego silnika z gwałtownym spadkiem jego obrotów i słyszalnymi detonacjami.

Zderzenie z ptakami podczas rozbiegu samolotu Boeing 737-800 200/15

Data zdarzenia: 
15 February, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu po otrzymaniu zezwolenia na start rozpoczęła rozbieg i po przebyciu ok. 300 m przerwała go zgłaszając jako przyczynę zderzenie z ptakami.

Zdarzenie lotnicze w trakcie rozbiegu samolotu SAAB-340A 1427/14

Data zdarzenia: 
18 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie rozbiegu, przy prędkości ok. 100 kt IAS załoga zaobserwowała znaczne wahania
temperatury ITT na turbinie lewego silnika. Stery przejął dowódca statku powietrznego i przerwał

Zderzenie z ptakiem podczas startu samolotu Embraer 190 1014/14

Data zdarzenia: 
7 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie samolotu załoga zgłosiła kontrolerowi ruchu lotniczego TWR zderzenie z ptakiem, do którego doszło podczas rozbiegu przy prędkości ok. 80 węzłów.