DA42

Kolizja z ptakiem podczas wznoszenia samolotu Diamond DA-42 Twin Star SP-NKK 378/09

Data zdarzenia: 
11 June, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 378/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Lądowanie awaryjne po usterce i wyłączeniu się jednego z silników samolotu Diamond DA-42 Twin Star D-GAAA 08/09

Data zdarzenia: 
7 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 08/09

Miejsce zdarzenia: przelot po trasie Niemcy (EDVE) - Polska (EPPO)
Państwo: Polska

Zajęcie zamnkniętej drogi kołowania przez samolot Diamond DA-42 SP-FZF na lotnisku Drezno (EDDC) 109/09

Data zdarzenia: 
7 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 109/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Drezno (EDDC)
Państwo: Polska

Incydent lotniczy samolotu DIAMOND DA-42 SP-NET 957/08

Data zdarzenia: 
23 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 957/08

Miejsce zdarzenia: Roskilde
Państwo: Dania

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot DIAMOND DA-42