EC35

Zdarzenie śmigłowca EC 135 P2+ na lotnisku Kraków-Balice 1458/12

Data zdarzenia: 
1 November, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wykonywania dziennego przeglądu przedlotowego dowódca załogi stwierdził zbyt niski poziom płynu hydraulicznego na szklanym wskaźniku optycznym w instalacji hydraulicznej nr 1.

Zdarzenie śmigłowca EC 135 P2+ SP-HXO na lotnisku Warszawa-Babice 150/12

Data zdarzenia: 
1 March, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Z powodu występowania na śmigłowcu nadmiernych, zakłócających pracę pokładowej aparatury medycznej drgań, przystąpiono do sprawdzenia wytorowania wirnika głównego śmigłowca.

Zdarzenie śmigłowca EC 135 P2+ SP-HXL na lotnisku Kraków-Balice 530/12

Data zdarzenia: 
30 May, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Po uruchomieniu silników śmigłowca przed startem do misji HEMS, na wyświetlaczu CAD
pojawił się komunikat przestrogi ENG CHIP prawego silnika. Użycie przez pilota spalacza opiłków

Zdarzenie śmigłowca EC 135 P2+ SP-HXR w miejscowości Stasinów 327/12

Data zdarzenia: 
24 April, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: W dniu 24 kwietnia 2012 roku podczas wykonywania przeglądu polotowego, dowódca śmigłowca
stwierdził uszkodzenie dolnego poszycia śmigłowca. Śmigłowiec został wyłączony z eksploatacji.

Zdarzenie śmigłowca EC 135 P2+ SP-HXF na lotnisku Warszawa-Babice 563/12

Data zdarzenia: 
8 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Przyczyną incydentu, polegającego na wyświetleniu się przestróg FADEC MINR, FLI
DEGR, FADEC FAIL, ENG MANUAL prawego silnika podczas lotu były zanieczyszczenia