PILOT

Zdarzenie spadochronu PILOT 150 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 707/12

Data zdarzenia: 
30 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok na zadanie RW-2. Po wykonaniu ćwiczenia w czasie swobodnego
spadania zainicjował otwarcie czaszy głównej. Po napełnieniu się czaszy spadochron wszedł

Głębokie, niekontrolowane obroty czaszy głównej Pilot 150 wskutek nieprawidłowego montażu soft linek 1139/11

Data zdarzenia: 
3 September, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1139/11

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Wykonanie dynamicznego skrętu do lądowania na spadochronie Pilot 188 na zbyt małej wysokości 722/09

Data zdarzenia: 
28 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 722/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Białystok - Krywlany (EPBK)
Państwo: Polska

Przypadkowe wyczepienie taśm nośnych czaszy głównej Pilot 186 i lądowanie na czaszy zapasowej 1006/09

Data zdarzenia: 
21 November, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1006/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Twarde przyziemienie skoczka na spadochronie Pilot 132 486/09

Data zdarzenia: 
5 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 486/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Olsztyn - Dajtki (EPOD)
Państwo: Polska

Błąd w technice lądowania spadochronu Pilot 168 419/08

Data zdarzenia: 
6 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 419/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błąd w ułożeniu do skoku linki sterowniczej nad uchwytem sterowniczym spadochronu Pilot 168 418/08

Data zdarzenia: 
6 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 418/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zderzenie z ziemią w czasie wykonywania zakrętu spadochronu Pilot 168 295/08

Data zdarzenia: 
1 June, 2008 - 15:25

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z wypadku spadochronu Pilot 168 z dnia 1 czerwca 2008r.

Miejsce zdarzenia: Krywlany
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Pilot 168