W3

Uszkodzenie pokrycia pakietu grzewczego na krawędzi łopaty wirnika śmigłowca PZL W-3 Sokół 383/06

Data zdarzenia: 
14 December, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 383/06

Miejsce zdarzenia: Świdnik
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec PZL W-3 Sokół

Usterka układu olejowego śmigłowca PZL W-3 Sokół SP-SUF spowodowana nieprawidłową obsługą 178/05

Data zdarzenia: 
20 August, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 178/05

Miejsce zdarzenia: Campinio
Państwo: Hiszpania

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec W-3 Sokół

Uchwały dot. incydentów lotniczych z udziałem śmigłowców W-3 Sokół SP-SYA i SP-SUR spowodowanych wadliwym wykonaniem łopat 102/07 103/07 104/07

Data zdarzenia: 
19 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 102/07 i 103/07 (SP-SYA)

Pękniecie jednej i poluzowanie pozostałych śrub mocujących główny wirnik nośny śmigłowca W-3AS SP-SYC co wywołało luz antywibratora wirnika 625/09

Data zdarzenia: 
5 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 625/09

Miejsce zdarzenia: Laza
Państwo: Hiszpania

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec W-3AS

Usterka bloku elektronicznego ALAM-1 w śmigłowcu PZL W-3 Sokół SP-SUT 313/08

Data zdarzenia: 
5 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 313/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Strachowice (EPWR)
Państwo: Polska

Uchwała dot. zdarzeń lotniczych z udziałem śmigłowca W-3 Sokół SP-SXW w słowackiej przestrzeni powietrznej 521/07

Data zdarzenia: 
22 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 521/07

Miejsce zdarzenia: słowacka przestrzeń powietrzna
Państwo: Słowacja

Przerwa w dostawie paliwa do silnika śmigłowca PZL Sokół W-3AS SP-SYC 163/05

Data zdarzenia: 
7 August, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 163/05

Miejsce zdarzenia: Ferrol
Państwo: Hiszpania

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec PZL Sokół W-3AS
Znaki rejestracyjne: SP-SYC

Przyczyna incydentu:
Przyczyną awaryjnego lądowania śmigłowca była przerwa w dostawie paliwa do silnika spowodowana awarią pompy paliwowej ALRP-5.
Jednocześnie, mimo pózniejszych eksperymentów i wyjaśnień producenta pompy paliwowej, Komisji nie udało się wyjaśnić przyczyny awarii pompy.

Zalecenia profilaktyczne:

Zniszczenie śmigła ogonowego poprzez kontakt z ziemią przy lądowaniu treningowym śmigłowca W-3 54/03

Data zdarzenia: 
2 June, 2003 - 14:30

Tytuł opracowania: Informacja o wypadku lotniczym 54/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Świdnik (EPSW)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec W-3
Znaki rejestracyjne: SP-SYG

Numer akt: 54/03

Powiązane raporty:

Katastrofa śmigłowca PZL W-3A2 Sokół - spadnięcie do jeziora podczas testów autopilota w Korei 04/03

Data zdarzenia: 
18 January, 2003 - 16:15

Tytuł opracowania: Raport z katastrofy śmigłowca PZL W-3A2 podczas testow autopilota w Korei Południowej 04/03

Miejsce zdarzenia: jezioro Hapch’ŏn-ho
Państwo: Korea Południowa

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec PZL W-3A2 Sokół
Znaki rejestracyjne: 002

Numer akt: 04/03

Powiązane raporty: