Naruszenie drogi startowej

Przerwanie startu przez samolot Boeing 737-500 SP-LKB przez pojazd odśnieżający lotnisko 1058/09

Data zdarzenia: 
14 December, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1058/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Zajechanie drogi kołującemu samolotowi Airbus A320 HA-LPA przez samochód SŁużby Ochrony Lotniska 1044/09

Data zdarzenia: 
7 December, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1044/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska

Nieuprawnione zajęcie drogi kołowania na lotnisku EPSC przez samochód Służby Ochrony Lotniska 1030/09

Data zdarzenia: 
2 December, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1030/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Goleniów (EPSC)
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu naruszenia drogi startowej przez załogę samolotu Airbus A310 podczas kołowania 875/10

Data zdarzenia: 
13 August, 2010 - 17:59

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 875/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska