AN26

Zdarzenie lotnicze na lotnisku EPWA z udziałem samolotu AN-26 2167/14

Data zdarzenia: 
9 December, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu An 26 przekołowała po drodze kołowania (TWY), na której znajdowali się pracownicy i 3 pojazdy wykonawcy wymiany pokryw studni teletechnicznych.

Przerwanie startu i lądowanie ze schowanym podwoziem samolotu An-26B SP-FDP

Data zdarzenia: 
25 August, 2010 - 18:47
SP-FDP

Tytuł opracowania: Accident investigation; Final report
(Raport komisji estońskiej)

Miejsce zdarzenia: lotnisko Tallinn
Państwo: Estonia

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot An-26B

Pęknięcie przewodu paliwowego i pożar silnika samolotu Antonov An-26B SP-FDR w trakcie wznoszenia 834/08

Data zdarzenia: 
29 October, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 834/08

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Nicea (LFMN)
Państwo: Francja

Rozszczelnienie chłodnicy i wyciek oleju z prawego silnika samolotu Antonov An-26B SP-FDP podczas wznoszenia 02/04

Data zdarzenia: 
5 January, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 02/04

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Katowice - Pyrzowice (EPKT)
Państwo: Polska

Pęknięcie przedniej ogrzewanej szyby w kabinie załogi samolotu Antonov An-26B SP-FDS wskutek usterki elementu grzejnego 99/10

Data zdarzenia: 
29 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 99/10

Miejsce zdarzenia: lot Lipsk (EDDP) - Katowice (EPKT)
Państwo: Polska

Uszkodzenie opony, koła i przewodów elektrycznych lewego podwozia głównego samolotu An-25B SP-FDS podczas dobiegu 859/10

Data zdarzenia: 
9 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 859/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lipsk (EDDP)
Państwo: Polska

Uszkodzenie w trakcie lądowania jednej z opon prawego podwozia głównego samolotu AN-26 UR-CHT 494/10

Data zdarzenia: 
7 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 494/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Usterka klapy podwozia przedniego po starcie samolotu An-26 SP-FDO 324/07

Data zdarzenia: 
27 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 324/07

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Katowice - Pyrzowice (EPKT)
Państwo: Polska