Poważne obrażenia pasażerów

Zgłoszenie przez pasażera tandemu spadochronowego Tandem A2 398 obrażeń doznanych w trakcie otwarcia czaszy 539/10

Data zdarzenia: 
15 May, 2010 - 14:50

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania zdarzenia statku powietrznego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Tandem A2 389

Uraz pasażera tandemu podczas lądowania na spadochronie BT-80 173/03

Data zdarzenia: 
15 September, 2003 - 16:29

Tytuł opracowania: Informacja o wyniku badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcyno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron tandem BT-80