Poważne obrażenia pasażerów

Zgłoszenie przez pasażera tandemu spadochronowego Tandem A2 398 obrażeń doznanych w trakcie otwarcia czaszy 539/10

Data zdarzenia: 
15 May, 2010 - 14:50

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania zdarzenia statku powietrznego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Tandem A2 389

Uraz pasażera tandemu podczas lądowania na spadochronie BT-80 173/03

Data zdarzenia: 
15 September, 2003 - 16:29

Tytuł opracowania: Informacja o wyniku badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcyno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron tandem BT-80

Błąd pilota przy podejściu do lądowania samolotu P-92 ECHO SP-YAZ 917/08

Data zdarzenia: 
7 December, 2008 - 13:00

Tytuł opracowania: Raport Wstępny o Wypadku Lotniczym

Miejsce zdarzenia: Niwki k/Dąbrowy Tarnowskiej
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot P-92 ECHO

Uchwała dot. wypadku szybowca SZD-9 Bocian SP-2825 338/07

Data zdarzenia: 
7 August, 2007 - 16:15

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 338/07

Miejsce zdarzenia: rejon lotniska Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szubowiec SZD-9bis Bocian 1E
Znaki rejestracyjne: SP-2825

Przyczyna incydentu:
1. Brak bieżacej analizy zmieniajacych sie dynamicznie warunków meteorologicznych.
2. Podjecie decyzji o powrocie na lotnisko i wlot w strefe oddziaływania chmury burzowej Cb.

Zalecenia profilaktyczne:
Zapoznac z wynikami badania zdarzenia instruktorów, pilotów i uczniów – pilotów.